Om man ska börja med att reda ut begreppet bokbindare och vad en bokbindare faktiskt gör, så kan man förklara det på följande sätt.

Till att börja med så är bokbindare ett hantverksyrke. Detta betyder att man bör kunna arbeta med olika typer av tekniker, olika format på böcker eller maskiner och verktyg, men även kunna hantera digitala datorprogram. Nuförtiden ser yrkes-bokbindare ut på ett helt annat sätt än vad det gjorde förr. Enda fram till mitten av 1800-talet var bokbinderi enbart rent hantverk och inga typer av maskiner användas för att binda böcker. Idag är det i stort sätt tvärtom och även om man bör ha en viss fingerfärdighet, så binds nästan alla böcker idag med hjälp av en maskin.old book fragment

Att binda en bok är inte lika lätt som det kanske låter. Först måste alla de tryckta delarna delas in i rätt storlek, vikas och ordnas tillrätta. Boken sätter man sedan ihop med hjälp av två olika metoder, limbindning eller trådhäftning, och sedan skär man till boken innan den sätts ihop i sin pärm.

Pärmen är något som skapas maskinellt. Här finns stora maskiner som ser till att skära ut pärmen i rätt storlek och även förse pärmen med det tryck som ska vara på framsidan. Därefter sätts boken ihop till ett komplett resultat.

För den som är intresserad av att arbeta med böcker och bokbinderi finns det många olika utbildningar hos företag att välja på. Eftersom det inte finns några kurser eller inriktningar på gymnasial nivå, brukar majoriteten av alla företag som söker personal se till att ge den anställde utbildning på plats. Lönerna varierar kraftigt beroende på vilket företag man ser till, men vanligast är att man tjänar mellan 22-25.000 kronor varje månad. Hur eftertraktat jobbet är styrs av efterfrågan av produkter att trycka. Trots att majoriteten av alla böcker helt trycks av maskiner, så ser det inte ut som att arbetsmarknaden kommer att försvinna på bra länge.

Har man ingen tidigare utbildning eller erfarenhet bör man ta reda på så mycket som möjligt om Bokbinderi innan man söker ett jobb. Internet är bra till mycket och här hittar man förklaringarna till de allra vanligaste uttrycken i bokbindarens värld.