Bokbinderikonsten är ett fint hantverk som gått från ett manuellt arbete till industri. Synd tycker många, bekvämt tycker andra. Böcker bands från början helt för hand vilket också gav ett större värde. Idag när man vill att allt ska gå så snabbt som möjligt har man dock lagt binderiet på maskiner. Dock krävs det stor kunskap och lärdom för att se till att resultatet blir bra. Ju mer man känner till från svunna tiders manuella hantverk inom bokbinderi, desto finare kan man få böckerna. Tänk efter hur vacker en bok blir med ornering, bestrykning, trådar och överklädning.

Från ensam bokbindare till företag

Förr kunde en ensam person ansvara för att böckerna bands på rätt sätt, men idag är det ofta en större verksamhet som inkluderar chefer och anställda i större bemärkelse. Precis som inom alla andra branscher krävs det således en bra utlärning och kommunikation för att företaget ska gå med vinst och alla anställda ska känna sig väl till mods. Det spelar egentligen ingen roll vilket yrkesområde man befinner sig inom, en e-learningskurs på kompetens express kan göra susen i alla situationer. Att kombinera det moderna tänket med dåtidens hantverk kan därför göra ett bokbindarföretag till en vinnare!

Dagens bokbinderi

De flesta böcker idag binds ihop med en maskin. Den stora skillnaden är att den forna tidens bokbinderikonst (som emellertid till viss del finns kvar i liten skala) utmärker sig genom att rygg och pärm binds ihop i stort sett i samma moment för att utrycka sig kortfattat. I den moderna bokbinderikonsten tillverkas dessa separat vilket också gör boken mindre hållbar och slitstark. Det som därmed saknas är själva bindningen av boken, vilket också gör ordet bokbinderi till ett felaktigt uttryck om man talar om denna teknik. Om själva inlagan är tjock med många sidor kan pärm och rygg inte bära den som de ska och det är lätt hänt att omslag och blad lossnar från varandra. Istället för att bindas, limmas allt samman.

Bokrestaurering

I de fall där det rör sig om extremt gamla böcker, biblar eller skrifter finns det oftast inget annat val än att restaurera för hand. Detta är inte sällan ett långt och avancerat arbete, men som idag har återfått en status. När man restaurerar gamla böcker måste man ibland ta isär alla bladen, lägga dem i press och sy ihop dem med ny tråd. I andra fall kan det röra sig om förstörda pärmar när de kommit i kontakt med rök eller eld, slitage eller annat. På så vis har man kunnat bevara gamla böcker och därmed viktig information. Det kan till och med handla om att tvätta gamla böcker och sedan torka varje blad på ett speciellt sätt. Detta om något kräver tid och spetskompetens!