Nämn ordet “bokbindning” och de flesta av oss tänker förmodligen på Gutenbergs tryckpress anno 1400-tal, en revolutionerande uppfinning som möjliggjorde den stora spridningen av det tryckta ordet. Men faktum är att bokbinderiet som konstnärligt hantverk har en längre historia än så. Bokbindarkonsten sträcker sig ända tillbaka till kinesiskt 500-tal. Då övergav man den tidigare använda bokrullen och började istället sammanställa de första “böckerna” med hjälp av så kallad träblocksteknik. Detta var naturligtvis oerhört tidskrävande då varje sida innebar separata, utsnidade träblock.

När papperstillverkningen nådde Europa från Kina på 900-talet, innebar det däremot drastiska förändringar för bokens format. Bokbinderiet som hantverk utvecklades sedan framförallt av medeltida munkar. Dock skiljer sig inte själva hantverkskonsten åt, då som nu. Det är fortfarande samma slutresultat: ett antal ark sammanfogade i pärm av varierande material, exempelvis tyg, skinn eller papper. Liksom när man talar om bokbinderi på mer ingående nivåer, oavsett var vi befinner oss tidsmässigt, ingår en rad olika arbetsmoment, som alla är typiska för boktillverkning . Begrepp som “band”, “snitt”, “prägling” och “format; är alla beskrivningar av hur bokbindningsarbetet gått till. Dessa refererar till såväl bokens själva konstruktion som till dess yttre egenskaper. Även inre egenskaper, såsom pappersarkens vikning.

Arbetsmarknaden för bokbindare

I och med att bokbindarkonsten, såsom traditionellt hantverk, till största delen är maskinellt ersatt, det kan vara svårt att hitta arbetsplatser som utför ett utpräglat hantverksarbete. Med detta inte sagt att det är omöjligt. Större städer har ofta små, fristående bokbinderier där man fortfarande arbetar efter traditionella och konstnärliga metoder. Vidare finns det även flera företag med så kallad integrerad verksamhet. Där arbetar man såväl med bokbinderi som tryckverksamhet.

Det finns ett flertal vägar att gå för att hitta arbete inom bokbindarindustrin, framförallt då det finns en rad olika titlar och tjänster inom bokbinderi- och tryckverksamheten. Maskinoperatör och processövervakare är vanligt förekommande tjänster, då arbetet ofta är programstyrt, emellanåt med viss användning av handverktyg. Även systemspecialister, ingenjörstjänster, tryckare och pappersskärare.

Det finns med andra ord flertalet vägar att gå för att arbeta inom tryckeri- och bokbindarverksamhet. Yrkeshögskola, med specifik inriktning på bokbinderi, är ett alternativ. Leksands folkhögskola utbildar exempelvis handbokbindare genom en utbildning på 1-2 år.

Att söka sig via bemanningsföretag är ett annat. Stora städer kan som så ofta ofta erbjuda snäppet fler möjligheter, se exempelvis bemanningsföretag i stockholm för möjligheter att arbeta inom bokbindarbranschen och på tryckeri i Stockholm.

Bokbinderiet som hobby

Som hobbyintresserad av traditionellt bokbindararbete, finns det idag många hantverkskurser som vem som helst kan anmäla sig till. Dessa kurser sträcker sig över hela landet och riktar sig både till nybörjaren och till den som bundit böcker förut. Här får man prova på enklare former av bokbinderi, ofta med hjälp av papper, nål och garn. För att skapa egna böcker eller lära sig att bevara eller reparera trasiga.

Det finns också mer specialiserade kurser, exempelvis i marmoreringsteknik, som man bland annat kan använda sig av för att dekorera redan färdigbundna böcker och papper.

Även om den kommersiella tillverkningsprocessen idag till största del är industriell, så är bokbinderiet som såväl konstverk som hobby, allra högst levande.