The Centro del Bel Libro Ascona är en institution för bokbinderi och design. Institutet ligger i de allra sydligaste delarna av Schweiz precis på gränsen till Italien. Det är i Ascona som institutet ligger och har fått en del av sitt namn från staden. Idag är institutet ledande för allt inom papper, böcker, bokbinderi och design. Innovation och kreativitet tillsammans med historia och tradition vad gäller böcker, design och bokbinderi har gett institutet dess rykte och kapacitet av att vara ledande inom sitt område. Studenterna som studerar på institutet lär sig allt från historien om bokbinderi till dagens moderna teknik. Institutet har funnits sedan 1965 då det öppnades av Josef Stemmle med hans vision av att föra böckerna närmre den stora publiken.

Gamla böcker ligger på höjd

Böcker är något som fascinerat människor i många århundraden. Det har funnits böcker som hjälpt oss med utbildning och det finns de för underhållning. För att finna rätt bok på rätt plats i ett bibliotek krävs det utbildning på universitet. Och på The Centro del Bel Libro Ascona är det inte vilken bibliotekarier som helst som får jobba. Att placera personal med ekonomisk spetskompetens på en bank är precis lika viktig som att den personen som tar anställning på The Centro del Bel Libro Ascona är bäst lämpad för sin position. Varje år så organiseras det en stor bokfestival i staden vilket kräver personal inom olika områden. Det krävs såklart personal som är riktigt duktiga på att organisera, planera, genomföra och uppfölja event. Idag finns det dock några faktorer som hotar The Centro del Bel Libro Asconas existens och det är bland annat att böckerna håller på att falla sönder. Det är främst de äldre böckerna som har detta problemet. Det finns inte någon lämplig teknik idag för att förhindra detta. Men sedan hotar såklart även den digitala världen.

Ekonomiskt stöd för studier

Person bläddrar sida i bok

Tack vare teknikens framfart är det nu enklare än någonsin att lära sig nya saker. Det har även blivit väldigt enkelt att utbilda sig på distans och man ska komma ihåg att CSN och utlandsstudier går väl hand i hand. Så länge man studerar på heltid så har man rätt till ekonomiskt stöd under tiden man studerar. Det finns två delar, en del som man lånar, och en del som man får för att man studerar. De kallas för studiestöd och studielån. Man kan ta denna hjälp för att studera enstaka kurser också vilket är väldigt förmånligt. Det finns nästan inget annat land i världen som har lika förmånliga stöd för sina unga vuxna. Och det här följer faktiskt tills att man är i trettioårsåldern. Därefter så ändrar sig förutsättningarna en del för att man ska kunna få hjälp när man studerar. I Sverige är det även gratis att studera, utomlands betalar man även en terminsavgift och liknande. Om man vill studera utomlands kan CSN även hjälpa en att betala denna. Det är en riktigt bra chans som man inte ska missa!