Bokbinderi är kort och gott konsten att foga samman pappersark till en bok. Allt binderi av böcker var ända fram till mitten av 1800-talet det enda sättet att tillverka dem på. Numera sker det mesta av sådan produktion maskinellt, men det finns många mycket skickliga bokbindare som fortfarande är verksamma. Vid beställning av ett handgjort bokverk tas den konstnärliga aspekten i beaktande. Det finns många tyger som är speciellt anpassade för att användas vid bokbinderi. Tyget impregneras med stärkelse eller folieras med en pappersspärr för att inte släppa igenom limmet när det fästs på pärmen.

Bokblad i öppen bok.

Vid ett hantverksmässigt bokbinderi är det flera saker som är avgörande för slutresultatet. Det tekniska kunnandet hos bokbindaren är en viktig aspekt. Men även att verkstaden är exceptionellt ren för att på så sätt undvika att damm fastnar i limmet eller att det blir fingeravtryck på boksidorna. Rena händer är något en boktryckare vet är viktigt. Tork Handdukar/Pappershanddukar är det mest hygieniska alternativet vid handtvätt, eftersom man då till hundra procent vet att händerna blir rena och inte får på sig något som fastnat på frottéhandduken. En bokbinderiverkstad ska alltså vara dammfri och välstädad. I en bokbinderiverkstad jobbar man också med prägling av böckerna som tryckts upp. Präglingen är dekorationerna på pärmarnas utsidor samt bokryggen. Fram till 1600-talet användes stämplar som pressades in i lädret.

Den idag vanligaste metoden för prägling är varmprägling. Den går att använda på i stort sett alla material. Med den här metoden används en uppvärmd folie i exempelvis guld, koppar eller silver. Folien stämplas då fast i lädret eller tyget med den stämpel som används. Inom bokbinderi finns det också speciella benämningar på storlekarna på böckerna. Måtten utgår från de böcker som trycktes under de århundraden när pappret tillverkades för hand. Men benämningarna har levt kvar som ungefärliga storleksangivelser och man talar fortfarande om duodes (under 15 centimeters höjd), kvarto (26-35 centimeter) och fållo (större än 35 centimeter på höjden).

Böcker med bokryggarna upställda.

I Sverige har japansk bokbindning blivit en populär hobby; kanske för att den är relativt lätt att utföra. Papper fanns i Asien långt innan det kom till Europa och både i Japan och Kina finns en lång tradition av bokbinderi. I japanskt bokbinderi sys sidorna fast för hand på varierande sätt. Det ger ett väldigt vackert utseende och en anteckningsbok gjord med tekniken kan bli en mycket vacker och älskad gåva.