• Vad gör en bokbindare?

      Om man ska börja med att reda ut begreppet bokbindare och vad en bokbindare faktiskt gör, så kan man förklara det på följande sätt. Till att börja med så är bokbindare ett