Trots att man generellt brukar säga att det inte finns någon typ av utbildning för att bli Bokbindare, utan att man istället måste få den utbildning som krävs av det företag man anställs av, finns det faktiskt en enda utbildning i Skandinavien i handbokbinderi. bookbinder in his workshop restores an antique bookKanske är det just för att det bara finns en enda utbildning, som gör att människor menar att det inte är ett ämne som man kan studera.

Att binda böcker för hand är ett mycket gammalt, och ett mycket traditionellt yrke som inte är lika vanligt idag som det var förr. Redan i mitten av 1800-talet började yrket mer och mer att bli maskinellt, till idag då majoriteten av alla böcker trycks enbart med hjälp av maskiner.

Målet med denna utbildning är att ge liv till det fria skapandet och som elev kommer man att ha skaffat sig en mycket god insikt i hantverket, allt för att bli en utbildad handbokbindare som kan hantera både det tekniska och de konstnärliga bitarna. Genom att du får lära dig allt från grunden kommer inga moment att uteslutas och du behöver heller inte oroa dig för att ha en viss erfarenhet eller förkunskaper när du anmäler dig till kursen.

För den som vill kommer denna kurs att kunna leda till att man har en bra och stabil grund om man känner för att ta det till en annan nivå, alltså att öppna ett eget företag eller arbeta som bokbindare på en professionell nivå inom t.ex. biblioteks- eller arkivvärlden. Om man inte vet någonting om yrket eller kursen, kanske det är lBinding With Bookbinderätt att man tar den för att vara en hobby eller enbart ett intresse, men kursen är en två år lång utbildning som kräver att man arbetar i verkstaden dagligen. Fördelen med att gå kursen istället för att försöka lära sig via diverse klipp på internet, är att man får en arbetsplats med alla det verktyg som man kan tänkas behöva. Man behöver heller inte betala för själva utbildningen då den är gratis, men får själv stå för kostnader för material, mat och boende, vilket gör att fler personer har möjlighet att gå den utbildning som de önskar.