Läsa böcker

En bok ger mycket nöje

Hantera dementa personer

Redan när jag gick på gymnasiet så började jag arbeta på ett äldreboende. Jag tyckte att det var riktigt roligt och det passade även mig bra då jag gick linjen […]

© 2014 Läsa böcker